Navrátenie daní z príjmu z USA

Daňový systém v USA vyžaduje, aby každá osoba, ktorá mala v USA príjmy, odvádzala zálohy na daň, a táto osoba môže následne po skončení daňového roku požiadať o vrátenie preplatku dane. Podať daňové priznanie je povinnosťou každého, kto v USA pracoval. Pokiaľ tak neurobíte, môžete mať problémy so získaním víz v budúcnosti. Priznanie je treba podať do 15. apríla nasledujúceho roka.

Daňový rok trvá od 1. januára do 31. decembra

O vrátenie preplatku na dani je možné požiadať až 3 roky spätne. Pokiaľ by finančný úrad vymeral nedoplatok na dani, potom je aplikovaná pokuta za neskoré podanie priznania plus úrok z dlžnej čiastky.

 

Zamestnávateľ Vám môže strhávať nasledujúce druhy daní:


-
federálnu (Federal Income Tax) – spoločná pre všetky členské štáty, činí asi 10-15 %
- štátnu (State Income Tax) – osem štátov túto daň nevyberá, v ostatných je vyberaná daň medzi 5-8 %
- zdravotné a sociálne poistenie (Social and Medical Tax) – zamestnávatelia by Vám ju nemali strhávať, ale z dôvodu nevedomosti sa to môže stať
- lokálnu (Local Tax) – 0-3 % v závislosti na lokalite, nie vždy navrátiteľná

Pretože väčšina pracovníkov pracuje v USA len časť daňového roku, je každému z nich vrátený preplatok na dani z príjmu v priemere 500 USD!!! Skúste si vypočítať približnú výšku možných vrátených daní pomocou daňovej kalkulačky na tejto stránke.

 

Čo urobiť pred odchodom a po návrate z USA?

 

Navštívte webové stránky www.vratenie-dani.sk , kde nájdete aktuálne informácie o nových predpisoch a ďalších zmenách - keď Vám zamestnávateľ vydá tzv. final paycheck, požiadajte ho o zaslanie formulára W2
- tento formulár je zamestnávateľ povinný odoslať najneskôr do 31.januára nasledujúceho roku na Vašu trvalú adresu (Možno požiadať písomne o najrýchlejšie zaslanie.)

Ponechajte si doma kópie nasledujúcich dokumentov:
- kópiu DS-2019 (skôr IAP66) – platí iba pre účastníkov kultúrnych výmenných programov
- kópiu I-94 (získate ju od úradníka na Imigračnom úrade
- kópiu pasu s osobnými údajmi
- kópiu J-1 víz alebo iných víz
- kópiu pracovného povolenia alebo petition - pre účastníkov iných pracovných programov

 

Počas Vášho pobytu v USA je potrebné:


- najskôr požiadať o Social Security Number (SSN) Do žiadosti vyplňte adresu, kam Vám má byť karta s číslom poslaná (adresa zamestnávateľa, príp. garanta programu)
- vyplniť u zamestnávateľa formulár W-4 (pokiaľ pracujete u viacerých zamestnávateľov, vyplníte u každého z nich) a do formulára uveďte adresu svojho trvalého bydliska

- so zamestnávateľom si overte Vaše SSN a Vašu trvalú adresu
- overte trvalú adresu zamestnávateľa a akúkoľvek inú adresu, na ktorej sa zamestnávateľ vyskytuje (vrátane kontaktnej osoby, telefónu, home page atd.)
- uchovať výplatné pásky, tzv. „payslip“ (najdôležitejšia je posledná)
- požiadať zamestnávateľa o čo najrýchlejšie poslanie formuláru W-2
- urobiť si kópiu Vašej karty I-94

Aké výhody získate s www. vratenie-dani .sk?


Nízku cenu za poskytované služby
Vyššiu navrátenú čiastku
Záruku správneho postupu podľa platných zákonov
Transparentné služby
Bohaté skúsenosti
Komunikáciu vo Vašom rodnom jazyku
 

Získajte Vaše dane späť


Rada na záver: ak ste počas roka pracovali kdekoľvek, zaujímajte sa na konci roka o možnosti, ako získať svoje dane naspäť. Vašou výhodou je vedieť, že 'Jediná dobrá vec na daniach je to, že sa dajú vrátiť'.

 

 

 

 

 

 

 

www.vratenie-dani.dendax.com          www.surf.sk          www.poistisiauto.sk          www.vratenie-dani.xity.eu

vratenie dani z USA    vratenie dani-Presov    cestovne poistenie    letenky    ceske dane    vraceni dani    loxa autobaterie  vraceni dani z Anglie vraceni dani z USA     vraceni dani z Irska     vratenie dani z Holandska    tax back     autobaterie-Presov   vratenie dani   lacne autobaterie    poistenie auta    vratenie dani z uk    lekar-nemecko    vratenie dani z Anglicka    vratenie dani z Irska  autodoplnky-Presov   autobaterie-Presov dendax      vrateniedani.info   vrateniedani.com

 

©www. vratenie-dani .sk   All rights reserved